เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ