เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ