เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
การเงินงบประมาณรายจ่าย


เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ