เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนกากรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนกากรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง