เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง กองสวัสดิการสังคม


แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ