เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง