เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม

    รายละเอียดข่าว

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม

    เอกสารประกอบ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง