เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง