เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
 
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง
 
ประวัติความเป็นมาอำเภอวาปีปทุม (Wapipathum History)
 
เทศบาลตำบลวาปีปทุมร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด
 
อุบัติเหตุลดลง ชุมชนท้องถิ่นทำได้ วาปี ถนนดี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
 
ประชาคมอาเซียน ASEAN