เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 6]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19[วันที่ 2021-06-07][ผู้อ่าน 13]
 
  อบรมโครงการรณรงค์ลดเสี่ยง ลดสูบบุหรี่ และต้านสารเส...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้า...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีน โควิด-19[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2021-05-13][ผู้อ่าน 33]
 
  เปิดประชุมสภาครั้งแรก[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 23]
 
  ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริ...[วันที่ 2021-04-24][ผู้อ่าน 39]
 
  ออกปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตา...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 40]
 
  เปิด"ตู้ปันสุขยุคโควิด"[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 33]
 
  ศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้น (ด่านชุมชนเทศบาลตำบล...[วันที่ 2021-04-15][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 52]
 

หน้า 1|2|3