เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้...[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 140]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้มีอายุยืนประจำสัปดาห์ (25มิ.ย.62...[วันที่ 2019-06-25][ผู้อ่าน 111]
 
  ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลตำบล...[วันที่ 2019-06-21][ผู้อ่าน 101]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้มีอายุยืนประจำสัปดาห์ (18มิ.ย.62...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 127]
 
  เทศบาลตำบลวาปีปทุม ออกตรวจสภาพบ้านผู้พิการ[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 73]
 
  เทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมกับ โรงพยาบาลวาปีปทุม ออกเย...[วันที่ 2019-06-12][ผู้อ่าน 68]
 
  เทศบาลตำบลวาปีปทุม จัดการประชุมประชาคมชุมชนตำบลในก...[วันที่ 2019-06-07][ผู้อ่าน 140]
 
  เทศบาลตำบลวาปีปทุม ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตามร้า...[วันที่ 2019-05-29][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป[วันที่ 2019-05-28][ผู้อ่าน 91]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล ...[วันที่ 2019-05-23][ผู้อ่าน 55]
 
  ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อคำ...[วันที่ 2019-05-21][ผู้อ่าน 79]
 
  ร่วมซ้อมแผนป้องกันฯ ณ เทสโกโลตัสสาขาวาปีปทุม[วันที่ 2019-05-18][ผู้อ่าน 111]
 

หน้า 1|2|3