เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]0
2 ขอเชิญชวน ผู้สูงพิการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]0
3 ขอแจ้งเวียนและเผยแพร่ปรับปรุงแผนตรวจสอบ [ 20 ก.ย. 2564 ]0
4 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]0
5 เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน [ 20 ก.ย. 2564 ]0
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]0
7 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]15
8 โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 มิ.ย. 2564 ]22
9 ประกาศระเบียบเทศบาลตำบลวาปีปทุมว่าด้วยการให้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม พ.ศ.2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]15
10 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ปี พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]14
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล [ 12 พ.ค. 2564 ]14
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2 [ 12 พ.ค. 2564 ]13
13 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-ฯ-พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]21
14 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 พ.ค. 2564 ]13
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]16
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]13
17 งบไตรมาสรอบ 6 เดือน ต.ค.-มี.ค.64รายจ่าย [ 12 พ.ค. 2564 ]18
18 เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 12 พ.ค. 2564 ]13
19 แสดงสถานะการเงิน งบปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]15
20 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชา [ 12 พ.ค. 2564 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8