เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ที่ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายอัศนีย์ สังขศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมทั้งรับมอบประกาศนียบัตรองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2564

2022-08-04
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-07
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-24