เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (กีฬาสีภายในโรงเรียน) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ อีกทั้งมอบเงินสนับสนุนงบประมาณฯ
2022-05-18
2022-05-11
2022-05-06
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-07
2022-04-06