เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายอัศนีย์ สังขศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธาน เปิดโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิดจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย (หน้าสำนักงานเทศบาล) โดยมี พันจ่าอากาศตรีสมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล (ที่ตรวจ ATK ผลเป็นลบทุกราย) ทั้งนี้ เพื่อเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ความไม่ประมาท ในการขับขี่ยานพาหนะ

2022-06-24
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-14
2022-06-08
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-18