เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (รอบที่ 2)


วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล พร้อม อสม.เทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) รอบที่ 2

2022-06-24
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-14
2022-06-08
2022-06-06
2022-06-03
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-18