เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรมและติดตามประเมินผล โดยมี นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ หน่วยงานระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานระดับเทศบาล บุคคลต้นแบบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลวาปีปทุม

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกำหนดเป้าหมายคุณธรรมจาก “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ” ร่วมกันในอำเภอวาปีปทุมให้สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูผู้ทำความดีหรือบุคคล ชุมชน องค์กรคุณธรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม ขับเคลื่อนอำภอคุณธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม

2022-05-18
2022-05-11
2022-05-06
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-07
2022-04-06