เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ชุมชนสำโรง นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยการลงพื้นที่พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ส่งเสริมการจัดการขยะ และเพื่อประกวดครัวเรือนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะ “บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ครอบครัวสิ่งแวดล้อมดี”

2022-05-18
2022-05-11
2022-05-06
2022-04-20
2022-04-19
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-07
2022-04-06