เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day"


วันที่ 2 พย. 65 เวลา 10.00 น. นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ บริเวณสระน้ำหนองแสง โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากจะได้ทำความสะอาดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเกิดความสามัคคีอีกด้วย

2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-11-02
2022-10-25
2022-10-23
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05