เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม “วาปีปทุมเกมส์”


วันที่ 4 พย.- 65 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาสนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม และมอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม “วาปีปทุมเกมส์”

2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06
2023-08-31
2023-08-28
2023-08-24
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-11