เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้มีอายุยืนประจำสัปดาห์ (25มิ.ย.62)


-กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ โดย สภ.วาปีปทุม
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวตาราง 9 ช่อง ประกอบจังหวะการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โดย ท่านรัฐกร นภาภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม , ประธานชมรมวาปีลีลาศ

2020-07-21
2020-07-15
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-09
2020-02-07
2020-01-11
2019-06-28