เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้มีอายุยืนประจำสัปดาห์ (25มิ.ย.62)


-กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ โดย สภ.วาปีปทุม
-กิจกรรมการเคลื่อนไหวตาราง 9 ช่อง ประกอบจังหวะการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โดย ท่านรัฐกร นภาภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม , ประธานชมรมวาปีลีลาศ

2019-06-28
2019-06-25
2019-06-21
2019-06-18
2019-06-18
2019-06-12
2019-06-07
2019-05-29
2019-05-28
2019-05-23