เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกอง และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมป


2020-07-21
2020-07-15
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-16
2020-03-13
2020-03-09
2020-02-07
2020-01-11
2019-06-28