เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส เทศบาลต


2020-11-25
2020-11-18
2020-10-31
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-09
2019-06-28
2019-06-25
2019-06-21
2019-06-18