เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ลอยกระทง ประจำปี 2563


นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดงาน "ประเพณีลอยกระทง" เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี 2563 โดยมี นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ประธานจัดงาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมงานจำนวนมาก

2020-12-23
2020-12-22
2020-11-25
2020-11-18
2020-10-31
2020-06-17
2020-05-29
2020-03-09
2019-06-28
2019-06-12