เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้น (ด่านชุมชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม)


6 วันแล้ว ด่านชุมชนเทศบาลตำบลวาปีปทุมเราทั้ง ๗ ชุมชนก็ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง..โดย นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ผู้อำนวยการท้องถิ่น พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ด่านชุมชน และสนับสนุนเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ให้ทั้ง ๗ ชุมชน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เทศบาลตำบลวาปีปทุม ขอขอบพระคุณ ผู้นำคณะกรรมการชุมชน อสม.ทุกท่าน อปพร.ทุกท่าน จนท.พนักงานเทศบาล และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันปฎิบัติตามกฎจราจร  ลดการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน สวมหน้ากากอนามัย..ป้องกันการแพร่ระบาดโควิดและร่วมกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านเสมอมา ขอขอบพระคุณอย่างสูง

2021-05-13
2021-05-05
2021-04-24
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-15
2021-04-09
2021-03-22
2021-03-15
2021-03-12