เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ออกปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตามนโยบายผู้ว่าราชการ


นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ได้มอบหมายแบ่งสายการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างเทศบาลรับผิดชอบแต่ละชุมชน ออกปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิร่วมกับ อสม./ท้องที่/ผู้นำชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการปฏิบัติงานเชิงรุกการจัดการพื้นที่พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในกันป้องกันโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน

 

2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-07