เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


เปิด"ตู้ปันสุขยุคโควิด"


นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมด้วยรองปลัด/หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างเทศบาล/ผู้นำชุมชน ร่วมเปิด"ตู้ปันสุขยุคโควิด" เพื่อช่วยเหลือ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวอำเภอวาปีปทุม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมแบ่งปันความสุขกับพวกเรา ก็ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปัน อาหาร เครื่องดื่ม ไปยังตู้ปันสุขโดยการนำอาหารหรือสิ่งของมาเติมเต็ม ตู้ปันสุขได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน..

2021-05-13
2021-05-05
2021-04-24
2021-04-21
2021-04-21
2021-04-15
2021-04-09
2021-03-22
2021-03-15
2021-03-12