เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


เปิดประชุมสภาครั้งแรก


วันนี้เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบอำนาจให้ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม และประดับขีดเครื่องหมายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม (ครั้งแรก) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมภูพิลาส โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับทำหน้าที่ และนายอำเภอฯได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม คือ นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล คือ นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาล คือ นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร

 

2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-07