เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


วันนี้เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณสระน้ำหนองแสง นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ/คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาล/ สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ /พนักงาน /ลูกจ้าง เทศบาล /คณะกรรมการชุมชน/จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก ลดภาวะโลกร้อน และเพื่อให้แกนนำ อสม. กรรมการชุมชน จิตอาสา ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-07