เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


ที่โรงพยาบาลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล และชาวอำเภอวาปีปทุม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-07