เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน ปี 2564


วันนี้เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน ปี 2564 โดยมี นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม คือ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการและคณะทำงานประจำศูนย์ฯ และกู้ภัยวาปีปทุม การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ท่าน คือ 1.นางกัญจิรา ฝอยทอง (พยาบาลควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลวาปีปทุม) 2.นายยงยุทธ คำอาจ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ให้การอบรม
2021-10-20
2021-10-15
2021-10-08
2021-10-05
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10