เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


หน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในการต่อสัญญาเช่าแท่น


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการต่อสัญญาแท่นแก่ผู้เช่าแท่น และเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเป็นไปตามยอดประมาณการที่กำหนด ฝ่ายพัฒนารายได้กองคลัง เทศบาลตำบลวาปีปทุม จึงออกให้บริการประชาชนในการจัดทำสัญญานอกสถานที่ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม (หลังใหม่)
2021-10-20
2021-10-15
2021-10-08
2021-10-05
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10