เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564


14 ก.ย.-64 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10) นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมโครงการองค์กรคุณธรรม โดยการ ถวายเพล และถวายปัจจัย ในห้วงเข้าพรรษา (ทุกวันพระ) ณ วัดศรีชุมพล ชุมชนหนองคู

2022-08-04
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-07
2022-06-30
2022-06-28
2022-06-24