เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564


14 ก.ย.-64 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10) นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เข้าร่วมโครงการองค์กรคุณธรรม โดยการ ถวายเพล และถวายปัจจัย ในห้วงเข้าพรรษา (ทุกวันพระ) ณ วัดศรีชุมพล ชุมชนหนองคู

2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-07