เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณ บขส.และตลาดสดเทศบาล เพื่อป้องกันโควิด-19 (Big Cleaning Day)


วันที่ 21-กย.-64 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณ บขส.วาปีปทุม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการ #เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (Big Cleaning Day) บริเวณ บขส.วาปีปทุม พื้นที่สาธารณะ ตามแผนปฏิบัติการทำความสะอาด (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับประชาชน ที่ใช้บริการภายในบขส.วาปีปทุม  และขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทุกท่าน ได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

2021-10-20
2021-10-15
2021-10-08
2021-10-05
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10