เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาสเทศบาลนายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดยมี ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม อสม.เทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่นำโดยสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่ในการรณรงค์ ฉีดวัคซีน และตอนทำหมัน ภายในชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน

2021-12-05
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-03
2021-10-20
2021-10-15