เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2564


วันที่ 5 ตค.-64  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส  นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2564 โดยมี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อ พิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลวาปีปทุม และการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลวาปีปทุม และวาระอื่นๆ

 

2021-12-05
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-03
2021-10-20
2021-10-15