เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ตา ตลาดสด (หลังใหม่)


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.09 น. ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับพ่อค้า แม่ค้า ประชาชน จัดพิธีบูชา บวงสรวงศาลเจ้าปู่ตา ตลาดสด (หลังใหม่) เพื่อให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลวาปีปทุม ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเกิดความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ และสักการะบูชา เพื่อความสิริมงคล
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-05
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10