เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]97
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม ครั้งแรก ประจำปี2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]95
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]101
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]99
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]100
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]98
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 ก.พ. 2563 ]93
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]104
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]100
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3//2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]97
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]107
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้ง1/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]105
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]98
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]97
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2561 [ 27 ก.พ. 2562 ]109
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2562 [ 29 พ.ย. 2561 ]97
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]97
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2561 [ 28 ส.ค. 2561 ]96
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2/2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]100
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1//2561 [ 30 พ.ค. 2561 ]97
 
หน้า 1|2