เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
การเรียกประชุมสภา


การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ