เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
การเงินงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 [ 25 ส.ค. 2566 ]22
2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 [ 16 ส.ค. 2566 ]18
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 [ 8 ส.ค. 2566 ]17
4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 [ 10 ก.ค. 2566 ]18
5 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 [ 1 มิ.ย. 2566 ]21
6 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 [ 10 พ.ค. 2566 ]11
7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 [ 12 เม.ย. 2566 ]16
8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 [ 1 มี.ค. 2566 ]15
9 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 [ 8 ก.พ. 2566 ]29
10 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 [ 26 ม.ค. 2566 ]29
11 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 [ 10 ม.ค. 2566 ]25
12 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่าย [ 20 ธ.ค. 2565 ]26
13 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2565 ]24
14 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 19 ต.ค. 2565 ]27