เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]18
2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]17
3 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ [ 11 ก.ย. 2566 ]20
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 ก.ย. 2566 ]20
5 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 11 ก.ย. 2566 ]18