เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 28 มี.ค. 2567 ]18
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]28
3 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]27
4 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ [ 11 ก.ย. 2566 ]31
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 ก.ย. 2566 ]31
6 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 11 ก.ย. 2566 ]28