เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 13 ม.ค. 2565 ]142
22 เรื่อง ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมวางขายของตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม และตลาดโต่รุ่ง ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]157
23 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในการจับฉลากแท่นวางของขายในตลาดสดเทศบาลฯ [ 14 ต.ค. 2564 ]212
24 เรื่อง สั่งปิดบริเวณลานกีฬาเทศบาลตำบลวาปีปทุม (บริเวณอำเภอวาปีปทุม) [ 5 ต.ค. 2564 ]215
25 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 ต.ค. 2564 ]66
26 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลวาปีปทุมทุม [ 1 ต.ค. 2564 ]66
27 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2564 ]67
28 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชาชน ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]88
29 รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]106
30 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]56
31 ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]155
32 ขอเชิญชวน ผู้สูงพิการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]192
33 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องการให้เช่าแท่นวางขายของในตลาดสดเทศบาล [ 27 ก.ย. 2564 ]189
34 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 9 ก.ย. 2564 ]59
35 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 30 ส.ค. 2564 ]57
36 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 20 ก.ค. 2564 ]51
37 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]174
38 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]53
39 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 23 มิ.ย. 2564 ]54
40 โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 มิ.ย. 2564 ]219
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11