เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 26 พ.ค. 2564 ]54
42 ประกาศระเบียบเทศบาลตำบลวาปีปทุมว่าด้วยการให้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม พ.ศ.2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]182
43 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 พ.ค. 2564 ]53
44 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ปี พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]219
45 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล [ 12 พ.ค. 2564 ]213
46 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2 [ 12 พ.ค. 2564 ]203
47 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-ฯ-พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]233
48 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 พ.ค. 2564 ]176
49 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]216
50 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]163
51 งบไตรมาสรอบ 6 เดือน ต.ค.-มี.ค.64รายจ่าย [ 12 พ.ค. 2564 ]172
52 เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 12 พ.ค. 2564 ]180
53 แสดงสถานะการเงิน งบปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]156
54 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชา [ 12 พ.ค. 2564 ]160
55 สถิติร้องเรียนการทุจริต [ 12 พ.ค. 2564 ]165
56 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]161
57 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]195
58 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 6 เม.ย. 2564 ]53
59 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวัน [ 30 มี.ค. 2564 ]49
60 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 24 มี.ค. 2564 ]57
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11