เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 11 มี.ค. 2564 ]200
62 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) [ 22 ก.พ. 2564 ]205
63 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ก.พ. 2564 ]49
64 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 10 ก.พ. 2564 ]52
65 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการฯ [ 9 ก.พ. 2564 ]196
66 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 9 ก.พ. 2564 ]49
67 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 4 ก.พ. 2564 ]251
68 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]172
69 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]82
70 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 12 ม.ค. 2564 ]52
71 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 14 ธ.ค. 2563 ]50
72 แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]189
73 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 24 พ.ย. 2563 ]332
74 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) [ 24 พ.ย. 2563 ]83
75 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 18 พ.ย. 2563 ]53
76 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 9 พ.ย. 2563 ]49
77 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]50
78 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 5 ต.ค. 2563 ]53
79 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]193
80 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 12 เดือน) [ 28 ก.ย. 2563 ]148
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11