เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563 [ 18 ก.พ. 2562 ]156
142 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา24มค62 [ 24 ม.ค. 2562 ]157
143 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]150
144 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2562 ]181
145 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างลประโยชนืส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ม.ค. 2562 ]60
146 มาตรการการสร้างจิตใต้สำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนืสาธารณะของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ม.ค. 2562 ]53
147 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา23ธ.ค.61 [ 23 ธ.ค. 2561 ]155
148 แผนผังเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 2561 ]187
149 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 25 ก.ย. 61 [ 29 พ.ย. 2561 ]148
150 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 5 ต.ค. 2561 ]200
151 ประกาศเทสบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง รือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ต.ค. 2561 ]194
152 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]153
153 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ย.61 [ 26 ก.ย. 2561 ]148
154 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 28 ส.ค. 61 [ 25 ก.ย. 2561 ]159
155 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]151
156 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]150
157 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]152
158 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ส.ค.61 [ 27 ส.ค. 2561 ]177
159 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (2561-2564) [ 22 ส.ค. 2561 ]153
160 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 30 พ.ค. 61 [ 15 ส.ค. 2561 ]148
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11