เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ค.61 [ 25 ก.ค. 2561 ]149
162 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 18 พ.ค. 61 [ 30 พ.ค. 2561 ]151
163 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา27พ.ค.61 [ 28 พ.ค. 2561 ]179
164 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ค.61 [ 25 พ.ค. 2561 ]148
165 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 วันทีี่ 30 ม.ค. 61 [ 18 พ.ค. 2561 ]153
166 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ เม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]150
167 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ มี.ค.61 [ 28 มี.ค. 2561 ]147
168 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.พ.61 [ 27 ก.พ. 2561 ]154
169 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 ก.พ. 2561 ]154
170 ประกาศสมัยประชุมสภา ปี 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]151
171 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ม.ค.61 [ 26 ม.ค. 2561 ]184
172 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 18 ม.ค. 2561 ]202
173 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลก์ติคอนกรีตซอยนิติสุข ซอยอนุบาลวาปีฯ และซอยแสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2561 ]205
174 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 ม.ค. 2561 ]160
175 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ม.ค. 2561 ]165
176 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ธ.ค.60 [ 25 ธ.ค. 2560 ]158
177 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ย.60 [ 27 พ.ย. 2560 ]193
178 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 8 พ.ย. 2560 ]51
179 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ต.ค.60 [ 24 ต.ค. 2560 ]157
180 ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 ก.ย. 2560 ]196
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11