เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]165
202 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]163
203 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]167
204 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ส.ค.61 [ 27 ส.ค. 2561 ]204
205 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (2561-2564) [ 22 ส.ค. 2561 ]167
206 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 30 พ.ค. 61 [ 15 ส.ค. 2561 ]161
207 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ค.61 [ 25 ก.ค. 2561 ]165
208 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 18 พ.ค. 61 [ 30 พ.ค. 2561 ]163
209 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา27พ.ค.61 [ 28 พ.ค. 2561 ]201
210 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ค.61 [ 25 พ.ค. 2561 ]162
211 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 วันทีี่ 30 ม.ค. 61 [ 18 พ.ค. 2561 ]167
212 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ เม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]163
213 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ มี.ค.61 [ 28 มี.ค. 2561 ]160
214 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.พ.61 [ 27 ก.พ. 2561 ]166
215 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 ก.พ. 2561 ]164
216 ประกาศสมัยประชุมสภา ปี 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]168
217 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ม.ค.61 [ 26 ม.ค. 2561 ]211
218 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 18 ม.ค. 2561 ]224
219 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลก์ติคอนกรีตซอยนิติสุข ซอยอนุบาลวาปีฯ และซอยแสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2561 ]235
220 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 ม.ค. 2561 ]176
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13