เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าที่วางของขายในตลาดสด ข้างศาลเจ้าปู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ส.ค. 2565 ]79
42 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ประมูลห้องสุขาเทศบาล เพื่อจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]87
43 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 27 ก.ค. 2565 ]20
44 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าห้องสุขาเทศบาล เพื่อจัดเก็บค่าใช้บริการ [ 11 ก.ค. 2565 ]78
45 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 30 มิ.ย. 2565 ]16
46 รายงาน รายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกรมบัญชีกลาง [ 27 มิ.ย. 2565 ]92
47 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ครั้งที่2) [ 24 มิ.ย. 2565 ]85
48 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 31 พ.ค. 2565 ]14
49 เรื่อง นโยบาย สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร [ 10 พ.ค. 2565 ]16
50 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 29 เม.ย. 2565 ]13
51 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]119
52 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 เม.ย. 2565 ]95
53 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]132
54 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]86
55 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]80
56 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 31 มี.ค. 2565 ]19
57 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องสั่งปิดตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 16 มี.ค. 2565 ]174
58 เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับก๊าชเรือนกระจก [ 7 มี.ค. 2565 ]14
59 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 28 ก.พ. 2565 ]14
60 เรื่อง การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ [ 8 ก.พ. 2565 ]24
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13