เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 30 ส.ค. 2564 ]69
82 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 20 ก.ค. 2564 ]64
83 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]189
84 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]64
85 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 23 มิ.ย. 2564 ]64
86 โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 มิ.ย. 2564 ]245
87 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 26 พ.ค. 2564 ]66
88 ประกาศระเบียบเทศบาลตำบลวาปีปทุมว่าด้วยการให้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม พ.ศ.2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]197
89 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 พ.ค. 2564 ]63
90 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ปี พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]242
91 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล [ 12 พ.ค. 2564 ]233
92 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2 [ 12 พ.ค. 2564 ]224
93 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-ฯ-พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]254
94 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 พ.ค. 2564 ]188
95 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]238
96 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]176
97 งบไตรมาสรอบ 6 เดือน ต.ค.-มี.ค.64รายจ่าย [ 12 พ.ค. 2564 ]182
98 เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 12 พ.ค. 2564 ]202
99 แสดงสถานะการเงิน งบปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]168
100 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชา [ 12 พ.ค. 2564 ]177
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13