เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สถิติร้องเรียนการทุจริต [ 12 พ.ค. 2564 ]180
102 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]174
103 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]217
104 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 6 เม.ย. 2564 ]65
105 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวัน [ 30 มี.ค. 2564 ]63
106 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 24 มี.ค. 2564 ]69
107 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 11 มี.ค. 2564 ]242
108 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) [ 22 ก.พ. 2564 ]236
109 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ก.พ. 2564 ]62
110 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 10 ก.พ. 2564 ]67
111 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการฯ [ 9 ก.พ. 2564 ]225
112 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 9 ก.พ. 2564 ]61
113 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 4 ก.พ. 2564 ]273
114 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]185
115 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]99
116 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 12 ม.ค. 2564 ]65
117 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 14 ธ.ค. 2563 ]65
118 แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]215
119 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 24 พ.ย. 2563 ]455
120 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) [ 24 พ.ย. 2563 ]102
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13