เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดขนาดเล็ก [ 4 เม.ย. 2566 ]14
2 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ [ 3 เม.ย. 2566 ]14
3 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย [ 13 ม.ค. 2566 ]12
4 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยครินยา [ 11 ม.ค. 2566 ]13
5 เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟันต์คอนกรีตถนนมิ่งเมือง [ 11 ม.ค. 2566 ]11
6 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ [ 31 ต.ค. 2565 ]26
7 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 10 ก.พ. 2565 ]83
8 แบบรายงานการตรวสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]88
9 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 64 [ 16 ต.ค. 2563 ]142
10 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 7 มิ.ย. 2562 ]159
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปทุมพิทักฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2561 ]152
12 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปทุมพิทักษ์ [ 25 ธ.ค. 2561 ]241
13 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2561 ]204
14 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง [ 15 พ.ย. 2561 ]155