เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 5 ต.ค. 2566 ]15
2 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดขนาดเล็ก [ 4 เม.ย. 2566 ]25
3 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ [ 3 เม.ย. 2566 ]23
4 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย [ 13 ม.ค. 2566 ]23
5 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยครินยา [ 11 ม.ค. 2566 ]22
6 เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างการก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟันต์คอนกรีตถนนมิ่งเมือง [ 11 ม.ค. 2566 ]21
7 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถขุดตีนตะขาบ [ 31 ต.ค. 2565 ]35
8 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 10 ก.พ. 2565 ]93
9 แบบรายงานการตรวสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]99
10 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 64 [ 16 ต.ค. 2563 ]152
11 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 7 มิ.ย. 2562 ]169
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปทุมพิทักฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2561 ]161
13 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและโครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปทุมพิทักษ์ [ 25 ธ.ค. 2561 ]251
14 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2561 ]213
15 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวนราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง [ 15 พ.ย. 2561 ]163